- FOOD ALWAYS IN THE HOME -

 

FAITH GARDEN

I samband med vår matutdelning startar vi alltid en FAITH graden tillsammans med barnens föräldrar. Där får de lära sig att odla och samtidigt producera mat till skollunchen. 

 

Detta är en trädgårdsmodell som utvecklats av Baptister i södra Filippinerna. En trädgård på 100m2 planteras med fyra olika kategorier av fruktträd och grönsaker. Denna trädgård kan sedan producera tillräckligt med grönsaker och frukt till en familj med tre barn under hela året. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar till att göra en egen trädgård hemma som en hjälp till självhjälp.