"Livelihood"

- är en del av vår hälsoundervisning och näringsliv.

 

Vår sjuksköterska Rachelle Ann träffar varje vecka mödrar i olika byar i vår omnejd. Under dessa sammankomster undervisar hon om hälsa och hygien samt erbjuder blodtryckskontroll och blodprov. Hon håller även i olika aktiviteter för mödrarna. En sådan aktivitet är att hon lär ut hur man på ett billigt och enkelt vis kan tillverka trasmattor. En annan hur man egentillverkar diskmedel.

 

Tanken med detta är att kvinnorna sedan ska kunna producera produkterna hemma och sälja för att på så vis ge familjerna ytterligare en inkomst. Pappersarbetet som gör det möjligt för mödrarna att sälja dessa produkter hjälper Rachelle Ann till med.

 

 

 

Vi besöker även skolor där vi har hälsoundervisning för barn där de bland annat lär sig vikten av att borsta tänderna. 

 

Hälsoundervisningen riktar sig därför mot att förebygga sjukdomar via utbildning. Programmet arbetar för holistisk hälsa där alla aspekter av personens hälsa berörs såsom kroppslig hälsa, hälsa inom familjerelationer, andlig hälsa, finansiell hälsa mm.

 

Vi möter många människor som är i stort behov av vård. Vårdkostnaderna kan dock vara extremt höga då landet inte har något högkostnadsskydd. Detta leder till att många inte har råd att till den vårdhjälp de behöver.