FARMEN

 

För att på bästa sätt kunna visa och lära har vi en alldeles egen farm. På vår modellfarm odlar vi grönsaker och frukt med organiska metoder. Det vill säga att vi till exempel istället för att bespruta växterna med gift använder vi oss av chilins blad som är nog så bra som bekämpningsmedel. Eller att vi blandar vår planteringsjord med produkter som nyttiga mikroorganismer och kolberikat ris-skal mm.

 

Vi har också djur på vår farm. Grisar, getter, höns och kalkoner. Djuren är avelsdjur och förväntas föda minst två kullar per år. Det är inte bara odlingarna som är organiska utan hela farmen.

 

På grund av den organiska teknologin är djuruppfödningen luktfri vilket innebär att även människor i tätbebbyggda områden kan föda upp grisar och kycklingar. Djurens foder innehåller alltså endast ingredienser från växtriket. Vi har jobbat fram en perfekt kombination av grönska, sädesslag och egentillverkade viner för att djuren ska producera till max.

 

Anledningen till att vi valt att driva farmen på organiska tillvägagångssätt är för att det är billigt, stor efterfrågan och naturligtvis för kroppens bästa. Varför vi har farmen är främst för att kunna lära upp befolkningen hur de på bästa och billigaste sätt kan bli självförsörjande. Farmen lär också ut hur man minskar foderkostnaden med två tredjedelar och hur man minimerar använding tillväxthormon och antibiotika i fodret.

 

I det här klimatet växer grödorna med en rasande fart och vi kan skörda flera gånger i veckan. Skörden säljer vi på marknaden.

Vår förhoppning är att farmen inom en snar framtid ska vara självförsörjande och producera all mat som behövs till vår matutdelning.

 

Alla djur är till salu och försäljningen bidrar till projektets ekonomi. 

Tack vare den stora mängden av kultingar och er hjälp vi får har vi möjlighet att sponsra familjer med en gris. Läs mer om det här: SKÄNK EN GRIS.