VÅRA PARTNERS

Vi är så tacksamma och glada att få sammarbeta och jobba med nedanstående organisationer.

Vi skulle aldrig kunna göra detta utan Guds hjälp och våra partners hjälp!

DSWD (Department of Social Welfare Development)

DSWD är de sociala myndigheterna och deras arbetare samarbetar med FHP. 

Vi arbetar från DSWD’s rekommendationer för våra insatser för barn med särskilda behov och undernärda barn. Läs mer på: DSWD's hemsida

 

FSPM (Finlands Svenska Pingstmission)
De är den utsändande organisationen för missionärerna Andreas och Laila. Det är också den organisationen som ansöker om bistånd från Finska staten. MRDP är ett projekt som drivs med stöd från Finska staten under frikyrklig samverkan FS och Finlandssvenska Pingstmission(FSPM). Många församlingar i Finland stödjer också missionen i Filippinerna genom FSPM. Läs mer på: FSPM’s Hemsida

 

Sion
Detta är våran utsändande församling i Vasa, Finland.

Läs mer på: Sion’s Hemsida

 

Eco - FARM AND RESOURCE MANAGEMENT INSTITUTE

Detta är våra sammarbetspartner som undervisar och coachar oss på farmen, så att vi i vår tur kan undervisa lokalbefolkningen.

 

 

Det här är våra understödjande församlingar i Sverige:
Elim Billdals Pingstkyrka | http://www.elimbilldal.com/
Kungsportskyrkan i Huskvarna | http://www.kungsporten.com
Församlingen Immanuel | http://www.immanuelborlange.se/
Filadelfia Vidsel | https://www.faceboo
k.com/pages/Filadelfia-Vidsel/271587929549244?fref=ts