April 2012

Dataundervisning startat i vår nya datasal.

Gabriel Grönros och Stefan Sigfrids från FSPM besöker Leyte. Här med lärare, föräldrar och barnen från feeding.

Dop i Benabaye församling.


Recent Posts
Archive