Vi söker faddrar! We are looking for foster parents!

Family Help Project Developement Learning Center(FHPDLC) heter skolan där 70 barn just nu går. 40 av dessa barn kommer från familjer som inte har råd att betala för deras barns skolgång, men har genom FHP fått ekonomiskt bidrag från finska staten som täckt deras skolgång.

Från januari 2016 har den finska staten beslutat att ändra i sin budget vilket resulterar till att våra 40 barn inte kommer kunna fullfölja skolgången hos oss om de inte får nya faddrar/sponsorer.

Vår förhoppning är att vi ska hitta 40 fadderfamiljer till våra barn så att de kan fortsätta studera i vår skola för att få en ljusare framtid. Vi vet att med en bra utbildning så är chanserna stora för att ett barn ska lyckas bättre i livet. Var med oss att sprida denna informationen och videon till dina vänner runt omkring, och fundera själv...Kanske har du råd och lust att hjälpa ett barn?!

Klicka HÄR för att läsa mera och anmäla dig som fadder. Här nedan är en informationsfilmen:

Family Help Project Developement Learning Center (FHPDLC) is the name of our school where approximately 70 children currently go. 40 of these children is comming from families who can not afford to pay for their children's schooling. But by the FHP they have received financial support from the Finnish government which have covered their schooling.

From year 2016, the Finnish government decided to change their budget to us, with the result that our 40 children will not be able to attend to our school. Our hope is now that we will find 40 sponsor families for our children so that they can continue to study in our school to have a brighter future. We know that with a good education, the chances for a child here will succeed better in life.

Help us to spread and share this information and video to your friends around, and consider yourself ... Maybe you can afford to help a child?! Click HERE to read more and sign up as a sponsor.


Recent Posts
Archive