October 2015

I oktober tog vi farväl av våra volontärer Lisa, Anton och Evelina. Barnen på skolan tog farväl på Kids day i skolan.

in october we said goodbye to our volunteers Anton, Lisa and Evelina. The kids in the school said goodbye on kids day.

Stor glädje under avslutningen av mödrarnas hälsoundervisning i Puerto Bello.

Great joy during the graduation of Community Health Education in Puerto Bello.

Ny matutdelning öppnad i Meridas mest behövande kommundel. 120 undernärda barn.

New feeding program launched in the most needy area in Merida. 120 malnourished children.


Recent Posts
Archive