NOVEMBER, NOVEMBER!


The Pettersson family visits Sweden for christmas vacation and to meet supporting churches and friends.

Kungsportskyrkan 13/12 kl.10.30

Pingstkyrkan Billdal 19/12 kl 16

Imanuelförsamlingen Borlänge 27/12 kl 11

Familjen Pettersson besöker Sverige under jullovet för att besöka understödjande församlingar och vänner.

More than 100 visitors from red cross visits model farm amongst other. Great feedback.

Mer än 100 besökare från röda korset besöker projketets modellfarm. Bra återkoppling.

20 children are still lacking foster parents and will not be able to continue school next year! Also 5 children with special need foster parents.

Totalt 20 fadderbarn saknar fortfarande faddrar och kommer inte att kunna fortsätta skolan nästa år. Också 5 barn och ungdomar med särskilda behov behöver också faddrar. Bli fadder!


Recent Posts
Archive