June 2016

We have welcomed 2 new teachers in our school and the Special needs tutorial has started. Thanks to Sion church in Vasa to assist in this work of love.

Vi har välkomnat 2 nya lärare och träningen för barn med särskilda behov har startat. Tack till Sionförsamlingen i Vasa som hjälper oss i detta arbete i kärlek.


Recent Posts
Archive