August 2016

FHPDFI receive an award from Visaya State University for our programs in organic farming and for our work in uplifting people from poverty.

FHP tar emot en utmärkelse från universitetet i Baybay för våra program i Ekologiskt jordbruk och för vårt arbete med att bekämpa fattigdom.

The milk production house is finished and we are currently producing more than 200l per month with only 7 milking goats. Goats milk is very popular product now.

Huset för mjölkproduktion står färdigt och vi producerar mer än 200l mjölk per månad på bara 7 mjölkgetter. Mjölken är alltid slutsåld.

The children in the school get dressed up to celebrate the Filipino Culture this week.

Barnen på skolan klär upp sig för att fira den Filippinska kulturen.

Fattiga kvinnor i Kananga får manikyrundervisning och ett startpaket för att komma igång med livnäring.

Poor women in Kananga gets training in manicure and a start package to get started with a livelihood.


Recent Posts
Archive