September


29 barn i Bergsbyn Tubod får undervisning i värdegrund och mat-utdelning varje fredag. Föräldrar, skolledare och byns ledare får undervisning i hälsa och livsuppehälle.

29 children in the mountain village of Tobud gets values education and feeding program every Friday. the parents, the teachers and the village leaders get health education and livelihood education


Recent Posts
Archive