UTBILDNING

 

 

Att utveckla samhällsledare kan ha en mycket positiv effekt på lokala organisationer. FSPMs ordförande Kenneth Grönroos har startat kapacitetsutveckling för projektets anställda och några utvalda pastorer i närliggande församlingar.

 

Träningen utgår från ett bibliskt perspektiv och berör ämnen som konflikthantering, planering, visionärt ledarskap, och att handskas med pengar.

 

Det erbjuds bland annat mycket få träningar för förskollärare och specialpedagoger. Därför har projektet erbjudit träning i skandinavisk pedagogik. I September 2015 kom två rektorer och förskollärare från Jönköping och hade undervisning för 51 filippinska pedagoger.